Hindu Calendar

JANUARY 2016

Safala Ekadashi ........................................Tue........5
Pradosh Vrat.............................................Thu........7
Amavas ....................................................Sat ........9
Lohri ........................................................Wed....13
Makar Sankranti ....................................Thu.....14
Putrada Ekadashi ......................................Tue......19
Pradosh Vrat.............................................Thu......21
Purnima, Satyanarayn Vrat .......................Sat ......23
Shri Ganesh Chaturthi Vrat .......................Wed.....27
Putra Saptami...........................................Sun......31
Swami Vivekanad Jayanti .........................Sun......31
Swami Ramanujacharya Jayanti ...............Sun......31
Panchak ......................................................12 to 16
Lagna.....................................15, 17, 20, 23, 29, 31

FEBRUARY 2016

Shattila Ekadashi ......................................Thu........4
Pradosh Vrat.............................................Fri..........5
Amavas ....................................................Mon.......8
Gauri Tritiya .............................................Wed.....10
Vasant Panchami....................................Fri.......12
Sarswati Jayanti ...................................Fri.......12
Phalgun Sankranti.....................................Fri .......12
Rath Saptami............................................Sun......14
Jaya Ekadashi...........................................Thu......18
Pradosh Vrat.............................................Fri .......19
Satyanarayn Vrat......................................Sun......21
Purnima, Guru Ravidas Jayanti..................Mon.....22
Shri Ganesh Chaturthi Vrat .......................Fri .......26
Panchak ........................................................8 to 12
Lagna ......................6, 7, 12, 13, 19, 21, 26, 27, 28

MARCH 2016

Seeta Ashatami ........................................Tue........1
Vijaya Ekadashi.........................................Fri..........4
Pradosh Vrat.............................................Sun........6
Shri Mahashivratri Vrat ........................Mon......7
Amavas ....................................................Tue........8
Chaitra Sankranti......................................Sun......13
Amalki Ekadashi........................................Fri .......18
Pradosh Vrat.............................................Sun......20
Satyanarayn Vrat, Holika Dahan ...............Tue......22
Purnima, Holi..........................................Wed....23
Shri Ganesh Chaturthi Vrat .......................Sat ......26
Sheetala Ashtami......................................Thu......31
Panchak ........................................................7 to 10
Lagna .....................................................5, 6, 11, 12


APRIL 2016

Paapamochini Ekadashi.............................Sun........3
Pradosh Vrat.............................................Mon.......4
Amavas ...................................................Thu........7
Chaitra Navratri Begins.........................Thu.......7
Samvat 2073 Begins..............................Thu.......7
Matsya Jayanti.........................................Sat ........9
Vaishakh Sankranti ...................................Wed.....13
Shri Durga Ashtami................................Thu.....14
Ram Navami, Navratri Ends...................Fri.......15
Kamada Ekadashi......................................Sun......17
Pradosh Vrat.............................................Tue......19
Shri Satyanarayn Vrat...............................Thu......21
Hanuman Jayanti, Purnima ..................Thu.....21
Shri Ganesh Chaturthi Vrat .......................Mon.....25

MAY 2016

Varuthini Ekadashi ....................................Mon.......2
Pradosh Vrat.............................................Wed.......4
Amavas ....................................................Fri..........6
Shri Parshuram Jayanti.............................Sun........8
Akashya Tritiya......................................Sun.......8
Surdas & Shankaracharya Jayanti ............Tue......10
Shri Janaki Navami, Jyeshth Sankranti. ....Sat ......14
Mohini Ekadashi........................................Tue......17
Pradosh Vrat.............................................Wed.....18
Shri Narisingh Jayanti.................................Thu......19
Satayanaryan Vrat....................................Fri .......20
Budh Purnima, Narad Jayanti....................Sun......21
Shri Ganesh Chaturthi Vrat .......................Wed.....25
Panchak- April 30 - May 4 & May 28-Jun 1
Sukra combusted no muhurt.

JUNE 2016

Apara Ekadashi ........................................Wed.......1
Pradosh Vrat.............................................Thu........2
Bhavuka Amavas ......................................Sat ........4
Vat Savitri Vrat, Sani Jayanti....................Sat ........4
Shri Ganga Dashami..................................Tue......14
Aashadh Sankranti....................................Tue......14
Nirjala Ekadashi .....................................Wed....15
Pradosh Vrat.............................................Fri .......17
Satyanarayn Vrat, Vat SavitriVrat.............Sun......19
Purnima ....................................................Mon.....20
Shri Ganesh Chaturthi Vrat .......................Thu......23
Yogini Ekadashi.........................................Thu......30

JULY 2016

Pradosh Vrat.............................................Fri..........1
Amavas ....................................................Mon.......4
Rathyatra Puri ..........................................Tue........5
Shraavan Sankrati ....................................Fri .......15
Devshayani Ekadashi.................................Fri .......15
Pradosh ....................................................Sat ......16
Jayaparvati Vrat Begin..............................Sat ......16
Satyanarayan Vrat....................................Tue......19
Guru Puja, Vyas Puja .............................Tue.....19
Gauri & Jaya Parvati Vrat Ends.................Tue......19
Shri Ganesh Chaturthi Vrat .......................Fri .......22
Pradosh ....................................................Sat ......30
Panchak ......................................................21 to 25
Lagna ..................15, 16, 17, 21, 23, 24, 29, 30, 31

AUGUST 2016

Amavas ....................................................Tue........2
Shri Goswami Tulsidas Jayanti .................Tue........9
Shri Durgaashtami Chintpurni ..............Wed....10
Pavitra Ekadashi .......................................Sun......14
Shraavan Som Ends ..................................Mon.....15
Pradosh Vrat.............................................Mon.....15
Bhadrapad Sankranti.................................Tue......16
Satyanarayan Vrat....................................Wed.....17
Rakshabandhan, Purnima ..........................Wed.....17
Shri Ganesh Chaturthi...............................Sun......21
Chandan Shashthi .....................................Tue......23
Shri Krishna Janmaashtami..................Wed....24
Aja Ekadashi .............................................Sat ......27
Pradosh Vrat.............................................Mon.....29

SEPTEMBER 2016

Vinaayak (Pathar Chauth)......................Sun.......4
Mahalaxami Vrat Begin .............................Fri..........9
Shri Radha Ashtami ..................................Fri..........9
Pradosh Vrat.............................................Wed.....14
Satyanarayan Vrat....................................Thu......15
Purnima, Aashwin Sankranti .....................Fri .......16
Pitri Paksh Begins.....................................Sat ......17
Shri Ganesh Chaturthi Vrat .......................Mon.....19
Mahalaxmi Vrat Ends ................................Fri .......23
Pradosh Vrat.............................................Tue......27
Amavas, Shraadh Ends..............................Fri .......30
Panchak ......................................................14 to 18
Lagna..............2, 3, 4, 8,9 After this guru combusted.

OCTOBER 2016

Sharad Navratri Begins ........................Sat........1
Maha (Shri Durga) Ashtami ...................Sun.......9
Mahanavami, Navratri Ends ......................Mon.....10
Vijaya Dashami.......................................Mon....10
Pradosh Vrat.............................................Thu......13
Satyanarayan Vrat....................................Sat ......15
Balmiki Jayanti, Sharad Purnima...............Sat ......15
Kartik Sankranti........................................Sun......16
Karva Chautrh, Ganesh Chauth.............Tue.....18
Rama Ekadashi .........................................Tue......25
Pradosh Vrat, Dhan Teras .........................Thu......27
Hanuman Jayanti Narak Chaudas..............Fri .......28
Deepavali, Mahalaxami Puja .................Sat .....29
Amavas ....................................................Sun......30
Govardhan Puja, Annkoot..........................Mon.....31
Panchak ..................................................... 11 to 15

NOVEMBER 2016

Bhai Dooj ..................................................Tue........1
Goopaashtami...........................................Mon.......7
Hari Prabodhini Ekadashi...........................Thu......10
Tulsi Vivah, Pradosh Vrat .......................Fri.......11
Vaikunth Chaudas .....................................Sat ......12
Satyanarayan Vrat....................................Sun......13
Purnima, Guru Nanak Jayanti....................Mon.....14
Margsheersh Sankranti .............................Tue......15
Sh. Ganesh Chaturthi Vrat.........................Fri .......17
Utapanna Ekadashi ...................................Thu......24
Pradosh Vrat.............................................Fri .......26
Amavas, Bala Ji Jayanti ...........................Mon.....28
Panchak ........................................................8 to 12
Lagna.....................................4, 5, 6, 19, 20,25, 26

DECEMBER 2016

Champa Shashthi, Mitra Saptami ..............Mon.......5
Mokshada Ekadashi Gita Jayanti..........Sat .....10
Pradosh Vrat.............................................Sun......11
Satyanarayan Vrat....................................Tue......13
Dattatreya Jayanti, Purnima .....................Tue......13
Paush Sankranti........................................Thu......15
Shri Ganesh Chaturthi...............................Fri .......16
Safala Ekadashi ........................................Sat ......24
Pradosh Vrat.............................................Mon.....26
Amavas ....................................................Wed.....28
Panchak ..........................................................5 to 9

X

Right Click

No right click